LOGOPÈDIA

La logopèdia, es defineix com la disciplina que s'encarrega de l'estudi i intervenció de la comunicació, el llenguatge, la parla i la veu en el seu sentit més ampli.

Per tant, la intervenció logopèdica està dirigida a totes aquelles persones que presenten trastorns o dificultats en la comunicació, el llenguatge, la parla o la veu ja siguin de caràcter permanent o transitori.

Al nostre centre, desenvolupem programes d’intervenció logopèdic tant per a nens com per a adults i abastem els següents trastorns:

logopedia

A causa de malalties neurològiques (degeneratives i no degeneratives): afàsies, disàrtries i disfàgies.

 • Afàsia: Dèficits en el llenguatge: Podem trobar diferents símptomes depenent de la zona de la lesió. Apareixen dificultats a l’anomenar objectes, no es troba la paraula. El llenguatge espontani pot ser molt reduït (en forma de telegrama) o per contra, pot ser fluid però sense sentit. Hi ha errors en les paraules, les confonen per altres o les canvien parcialment. Alguns pacients tenen dificultat de comprensió lectora. També pot estar alterada la lectura i l’escriptura.
 • Disfàgia: És el trastorn de la deglució caracteritzat per una dificultat en la preparació oral del bol o en el desplaçament de l’aliment des de la boca fins a l’estómac, que pot ser causat per lesions del sistema nerviós (AVC, TC, malalties neurodegeneratives, PC, lesió medul·lar cervical …).

 • Disfonies: Es tracta d’una trastorn momentani o permanent de la funció vocal que, normalment, es tradueix en una alteració d’un o diversos paràmetres de la veu (timbre, to, intensitat). Hi ha dos tipus de disfonies:
  • Disfonia disfuncional simple: Alteració de la funció vocal produïda per un mal ús de la veu sense que apareguin lesions orgàniques.
  • Disfonia disfuncional complicada: Alteració de la funció vocal en la qual sí que apareixen lesions orgàniques. Les més comunes són les següents:
   • Nòdul
   • Pòlip
   • Edema
   • Veu de bandes
   • Paràlisis laríngies

A Manfred oferim als pacients l’aprenentatge d’una correcta postura corporal, que els faciliti l’acte vocal; un mecanisme respiratori flexible i tonificat que pugui donar recolzament a l’emissió vocal, basat en la respiració abdominal; així com una tècnica vocal correcta i completa que permeti a la persona parlar o cantar sense danyar la seva veu.

 • Dislàlia: Error o dificultat de pronunciació de paraules, síl·labes o fonemes, sense que hi hagi cap tipus de lesió ni malformació.
 • Disglòssia: Dificultat en la producció oral deguda a alteracions anatòmiques i / o fisiològiques dels òrgans articulatoris.
 • Retard de la parla.

 • Retard simple del llenguatge: Retard en l’aparició o en el desenvolupament de tots els nivells del llenguatge, que afecta sobretot a l’expressió i en menor mesura a la comprensió, sense que això sigui degut a un dèficit auditiu o trastorn neurològic.
 • Disfàsia: Dèficit en el llenguatge a nivell expressiu i comprensiu sense que existeixi dèficit intel·lectual, auditiu o trastorn neurològic.
 • Disàrtria: Dèficit en la parla. Després d’una afecció cerebral greu poden aparèixer dificultats en la mobilitat muscular dels mecanismes de la parla. Això provoca una articulació poc clara que fa difícil entendre a la persona que parla. Hi ha una reduïda capacitat respiratòria així com una coordinació fonorespiratòria alterada, de manera que el pacient pot manifestar cansament en la parla prolongada. També pot aparèixer manca de control en la saliva i problemes en la deglució dels aliments.
 • Trastorns pragmàtics i semàntic pragmàtics.
 • Trastorn fonològic.
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL).
 • Multisme.

 • Retard en l’aprenentatge
 • Dislèxia (Es diu dislèxia al trastorn de la lectura que impossibilita la seva comprensió correcta. Encara que convencionalment el terme s’apliqui també a la dificultat per a una correcta escriptura, en aquest cas el terme mèdic apropiat és el de disgrafia).
 • Disgrafia (És un trastorn del llenguatge en què els errors de l’escriptura afecten la paraula i no al seu traçat o grafia.)
 • Disortografia
 • Deglució atípica.
 • Respiradors bucals.
 • Mal posicionament de la llengua que produeix deformacions ortodòntiques i / o fonoarticulatories.
 • Treballs de suport i col·laboració amb ortodoncistes.
 • Espectre autista, trastorns generalitzats del desenvolupament i autisme.
 • Síndrome de Down.
 • Altres tipus de retard mental.
 • Disfèmia, tartamudesa: Trastorn de la fluïdesa de la parla que afecta principalment al ritme de l’expressió verbal i es manifesta amb repeticions de síl·labes, paraules o frases.

AVALUACIÓ LOGOPÈDICA

REHABILITACIÓ / INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA

 • Avaluació personalitzada
 • Després del procés d’avaluació preliminar realitzat per l’equip de Manfred, la logopeda realitza una avaluació individual profunda dels diferents nivells del llenguatge: fonètica-fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica. Per mitjà de tot un seguit de protocols i programes de software valorem la forma, el contingut i l’ús.

 • Avaluació grupal
 • Quan el cas ho requereixi, es plantejaran activitats d’avaluació relacionades amb les habilitats socials en què es valoraran dèficits pragmàtics i els nivells d’expressió oral i de comunicació.

 • Rehabilitació / intervenció logopèdica personalitzada
 • El logopeda realitza activitats encaminades a la rehabilitació del pacient, prèviament dissenyades segons les característiques de cada cas.

  CONTACTE

  No oblidi que qualsevol dubte que tingui, ens el pot fer arribar mitjançant trucada telefònica, correu electrònic o cumplimentant el següent formulari i nosaltres amb molt de gust l’assessorarem.

   Nom (requerit)

   Correu electrònic (requerit)

   Assumpte

   Missatge

   CENTRO DE FISIOTERAPIA MANFRED, S.A. com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.


   Per a més informació, i sense cap compromís, podeu trobar-nos a:

   CARRER

   CARRER

   Girona nº 84, baixos
   08009 Barcelona

    TELÈFON / FAX

   TELÈFON / FAX

   93 231 83 84

   METRO

   METRO

   L4 - Girona

   MÒBIL

   MÒBIL

   652 98 35 54

   HORARI

   HORARI

   Dilluns a Divendres
   09:00-20:00 h

   E-MAIL

   E-MAIL

   x.postico@manfred-sa.com
   recepcion@manfred-sa.com

   MANFRED